Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 1. rész

  • Eszenyiné Borbély Mária
Kulcsszavak: információs társadalom, digitális technika, technikai kultúra, információs műveltség, pedagógus, közoktatás

Absztrakt

A tanulmány az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Az én könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt részeként, 2018 első negyedévében lezajlott vizsgálat leglényegesebb eredményeit közli. A felmérés célja a magyar közoktatási intézményekben dolgozó pedagógus szakemberek digitális kompetenciaszintjének feltárása volt.
Megjelent
2018-12-10
Rovat
Cikkek