A Litván SzSz Köztársaság Tudományos-Müszaki Információs Rendszere automatizálásának főbb irányai

  • Nasljunasz R.

Absztrakt

A közlemény röviden összefoglalja a Litván SzSz Köztársaság automatizált tudományos-műszaki információs rendszerének kiépítésével kapcsolatos tapasztalatokat. A rendszer különböző rendeltetésű automatizált információs alrendszerek komplexuma. A kiépítés jelenlegi szakaszában a figyelem középpontjában a szelektív információterjesztés és a retrospektív keresés, a faktografikus információk és a köztársasági tudományos-műszaki könyvtárhálózat egységes automatizált információs alrendszerei állnak.
Megjelent
2018-11-26
Rovat
Cikkek