Az RDA kapcsolata a nemzetközi könyvtári modellekkel, és elemkészletekkel I.

Vass Johanna

Absztrakt


A Resource Description and Access (RDA) új nemzetközi leírási szabvány fejlesztése három területen is kapcsolódik az utóbbi évek jelentősebb könyvtári, technológiai, illetve szabványosítási törekvéseihez: az RDA részletes szabályrendszert dolgozott ki az FRBR-modellek alapján; a szemantikus web szabványainak és technikáinak térnyerése az évek során szintén jelentős befolyással volt magának a szabvány elemeinek fejlődésére; végezetül pedig, az RDA fogalmi és koncepcionális fejlődése katalizálta a MARC21 adatelem-készletében bekövetkezett fejlesztéseket. Jelen dolgozat egy három részes sorozat első tagja: az elsőben az FRBR-, illetve FRAD-modellek és az RDA kapcsolatát fejtjük ki bővebben, a következő írás az RDA szótárai és a szemantikus web kapcsolatáról fog szólni, míg harmadikként az RDA-nak a MARC21-re gyakorolt hatását vesszük számba.


Tárgyszavak


bibliográfia; katalogizálás; szabályzat

Full Text:

PDF