Magyar szakemberek részvétele az Institut International de Bibliographie munkájában

  • Remete László

Absztrakt

Az Institut International de Bibliographie Brüsszelben őrzött archívumában és a budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régi irattárában, továbbá folyóiratokban és önálló kiadványokban igen sok forrást találunk arról, hogy magyar szakemberek, mindenekelőtt Mandello Gyula (1868-1919) és Sszabó Ervin (1877-1918) hatékonyan részt vettek az IIB munkájában.Az IIB egyik alapitója, Paul Otlet 1897-es közléséből tudjuk, hogy az amerikai Dewey tizedes osztályozási rendszere módosításához és ma már világszerte használatos formában való elfogadásához és terjesztéséhez a magyar Mandello professzortól kapta Otlet az alapgondolatot. Mandello Gyula az elkövetkező években is aktívan támogatta az IIB célkitűzéseit.Szabó Ervin 1902-1904, majd 1911-1913 között volt szoros kapcsolatban az Institut-vel, illetve Otlet-vel. Szabó Ervin egy 1902-ben megjelent nagy könyvészeti kiadványában elsőként tökéletesítette az ETO 3-as, társadalomtudományi osztályát, javításait az IIB is átvette, majd megbízta őt a Bibliographia Economica Universalis 1903-ban megjelent első kötetének szerkesztésével. Szabó Ervin úttörő szerepet töltött be az ETO magyarországi elterjesztésében, sőt jelentős külföldi szervezetek, mint pl. a Wilhelm Ostwald alapította "Die Brücke" nevű intézmény is az ő ösztönzésére fogadta el az ETO-t. 1911-1913 között Szabó Ervin szoros kapcsolatba került Otlet-val, eleinte éles vitája volt vele a tizedes osztályozási rendszer korszerűsítéséről, majd 1912 júliusi személyes tárgyalásaik után az IIB Szabó Ervint bizta meg a 3-as osztály gyökeres átdolgozásával.Ez év tavaszán Brüsszelben felszínre került, de még feldolgozásra váró nagytömegű irattári anyagtól remélhető Budapest és Brüsszel dokumentációs kapcsolatára vonatkozó további részletek tisztázása.
Megjelent
2018-11-21
Rovat
Cikkek