60 éves a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség

  • Arntz Helmut

Absztrakt

A FID ez évben ünnepli alapításának 80. évfordulóját. A FID elnöke történelmi áttekintést ad erről a 80 esztendőről és kitekintést a FID jövőjére.1895-ben alapította az IIB-t (Institut International de Bibliographie = Nemzetközi Bibliográfiai Intézet) Paul OTLET és Henri LA FQNTAINE, két lelkes, nagytudású szakember, akik hivatásukat és vagyonukat is a dokumentáció ügyének áldozták. Legfőbb érdemük - az Egyetemes Bibliográfiai Repertórium (RBU = Répertoire Bibliographique Universel) gondolatán és részleges kiépítésén túl - az Egyetemes Tizedes Osztályozási rendszer megvalósítása és a mai értelemben vett dokumentáció és információ megalapozása.A két világháború megnehezítette az IIB tevékenységét. Az intézetet többször áttelepítették, nevét megváltoztatták, míg elnyerte mai nevét: FID (Fédération Internationale de Documentation = Nemzetközi Dokumentációs Szövetség). Feladatai is módosultak az évek során, különösen miután más nemzetközi szervezetek is alakultak, többek között pl. a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szervezete (PIAB) és a Levéltárak Nemzetközi Tanácsa (CIA) és mások. Célja, együttműködve a rokon nemzetközi szervezetekkel a tájékoztatási, szervezeti, technikai és módszertani kérdésekkel járó új feladatok ellátása. Néhány ilyen feladat: az információs szakemberek oktatása; a fejlődő országok speciális igényeinek tanulmányozása; gépesítési, nyelvészeti, terminológiai kérdések stb.A FID munkáját decentralizált, az egész világra kiterjedő szervezettel, nemzeti tagok, regionális bizottságok és munkabízottságok útján látja el.
Megjelent
2018-11-21
Rovat
Cikkek