Információs módszerek és mechanizmusok az 1980-as évek gyakorlata számára

Roboz Péter

Absztrakt


BARLOW, D. H.: Information techniques and mechanisms for the '80's. Előadás, National Academy of Sciences, (USA) 1976. jún.

Full Text:

PDF