Személyes információszervezés a gyakorlatban

Jávorka Brigitta

Absztrakt


A személyes információszervezés vagy személyes archiválás kérdése nemzetközi szinten gyakran kerül felvetésre a gyorsan változó digitális világ kontextusában. Ugyanakkor ez az információtudomány egy olyan szelete, amelyre Magyarországon eddig még kevés figyelmet szenteltek mind elméletben, mint pedig gyakorlatban. Még a megfelelő információs műveltséggel rendelkező személyek között is a személyes információszervezés inkább csak mellékhatása a digitális környezetben való tartalom-előállításnak, mint tervezett cselekvés. A szakirodalomban pedig néhány kiemelkedő kivételtől eltekintve alig találunk tanulmányokat.


Tárgyszavak


információmenedzsment; információkeresés; adatvédelem; digitális archívum

Full Text:

PDF