Ízlik-e a bolognai? A többciklusú informatikus könyvtárosképzés eddigi tapasztalatai

  • Kiszl Péter

Absztrakt

Az 1948/49-es tanévben, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) falai között megszü-letett magyarországi felsőfokú könyvtárosképzés újabb mérföldkőhöz érkezett 2009 nya-rán: végzett az első, bolognai rendszerben felvételt nyert informatikus könyvtáros alap-képzésű (BA) évfolyam. Ennek apropóján röviden áttekintjük a hazai felsőoktatás megújult szerkezetét, az akkreditáció lépéseit, majd részletesebben az alapképzés eddigi tanulságait vonjuk le – az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének (IKI) oktatási te-vékenysége alapján. Ezután a mesterképzésre (MA) összpontosítunk, amellyel kapcsolato-san értékelésekre még nem kerülhet sor, mivel az informatikus könyvtáros MA – ország-szerte – 2009 szeptemberétől indult. Mindezekkel összefüggésben dolgozatunk foglalkozik a hallgatói létszám és a felsőoktatás, az intézményválasztás, illetve a diploma minőségének – sokszor szőnyeg alá söpört, kényes – kérdéseivel is.
Megjelent
2009-10-26
Rovat
Cikkek