A magyar könyvtárosok digitális kompetenciamérésének lehetséges fogalmi kerete és indikátorai

Eszenyiné Borbély Mária

Absztrakt


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete − felismerve a könyvtárak és könyvtárosok vitathatatlan szerepét a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztésében − elhatározta, hogy az európai sztenderdekhez igazodva elkészíti a könyvtáros digitális kompetenciák mérésének keretrendszerét és indikátorait. A munka elméleti alapját az Európai Bizottság kezdeményezésére elkészült DIGCOMP keretrendszer jelenti. A tanulmány a nagyon sokoldalúan hasznosítható keretrendszer bemutatásán túl egy lehetséges indikátorkészletre is ráirányítja a figyelmet.


Tárgyszavak


információs társadalom; digitális technika; technikai kultúra; információs műveltség; könyvtáros

Full Text:

PDF