Az informatikus könyvtáros hallgatók által elsajátítandó tudásanyag és szakmai kompetenciák a bolognai képzési rendszerben

  • Tószegi Zsuzsanna

Absztrakt

2008-ban a száztíz éve folyó könyvtárosképzés fontos mérföldkőhöz érkezett: ez év tavaszán közzétették az alap- és a mesterképzés indítására létrehozott Informatikus Könyvtáros Felsőoktatási Konzorcium, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Pécsi Tudományegyetem által készített dokumentumokat; ezek még nem eléggé ismertek, továbbá szükség van elemzésükre, értékelésükre. A mesterfok képzési és kimeneti követelményrendszere kijelöli az informatikus könyvtáros mesterszakon, illetve a szakon belüli szakirányokon elsajátítandó tudásanyagot, valamint a szakra jellemző kompetenciákat – egyértelművé téve, hogy az informatikus könyvtárosként végzettek milyen tudásanyag birtokában milyen feladatok ellátására lesznek képesek és alkalmasak. A 2006-ban indult új, kétfokozatú képzési rendszer BA szintjén egy év múlva végeznek az első évfolyamok. 2009 őszén megkezdődhet a mesterfokú képzés, amelyre a szakindítási engedélyt a Debreceni Egyetem, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem már megkapta.1 Biztosra vehető, hogy további felsőoktatási intézményeknek is szándékában áll informatikus könyvtáros mesterszakot indítani.
Megjelent
2008-07-23
Rovat
Cikkek