Túl az Óperencián. Idegen nyelvű digitális könyvtárak állományai felhasználói szemmel

  • Csernoch Mária
Kulcsszavak: digitális könyvtár, digitális technika, technikai kultúra, információs műveltség, idegen nyelvű irodalom

Absztrakt

A digitális könyvtárak széles körű elterjedése, szolgáltatásaik jellege, elérhetősége nagymértékben megváltoztatta a könyvtárhasználó közösség összetételét, könyvtárhasználati szokásait. A hagyományos értelemben vett, elsősorban fizikai jellegű korlátok megszűntek, jelentkeztek azonban újak, amelyeket az informatikai eszközök – hardver és szoftver egyaránt – és az informatikai írástudás jelenléte, esetleg hiánya eredményezhet. A digitális könyvtárak által az olvasóközönséghez, felhasználókhoz eljuttatott tartalmak és azok megjelenési formája rendkívül sokféle lehet. Az ezek közötti eligazodás, tájékozódás, a találatok értékelése mindenképpen szükséges a digitális könyvtárak nyújtotta szolgáltatások hatékony kihasználása érdekében, amelyekhez felhasználói oldalról megközelíthető gyakorlati IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) ismeretekre is szükség van.
Megjelent
2012-06-05
Rovat
Cikkek