Felelet a Mandalatra

  • Bánki Zsolt István
Kulcsszavak: digitális dokumentum, tárolás, digitális jelfeldolgozás, közgyűjtemény

Absztrakt

Mi legyen a magyar digitális kulturális örökség sorsa? Létrejön-e egy egységes szemléleten nyugvó, a hosszú távú megőrzést garantáló nemzeti szolgáltató intézmény? Sikerül-e a memóriaintézmények évtizedes adósságát törleszteni a hálózati kultúra terén? A KÉPMÁS létrehozása, szolgáltatása működőképes alternatíva-e? Ezekre az égető kérdésekre kívánt választ adni, és a megoldás koncepcióját megalkotni a Mandalat 0.9. Írásommal a vitairat megállapításaira reagálva kívánok hozzájárulni az 1.0-s változat megszületéséhez. Az új verzió publikálása után szükséges lenne annak gyakorlati bemutatása is, és az itt felvetett észrevételekre való válaszadás.
Megjelent
2012-07-16
Rovat
Cikkek