Könyvbeszerzés, házi könyvtár

  • Tóth Máté
Kulcsszavak: olvasási szokás, könyvtárhasználat

Absztrakt

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében „Az én könyvtáram” című kiemelt projektben lehetőséget teremtett két országos, reprezentatív olvasási és könyvtárhasználati felmérésre a 3–18 éves valamint a 18 éven felüli hazai lakosság körében. A hazai olvasás- és könyvtárszociológiai kutatások több évtizedes hagyományaihoz illeszkedő felmérésben rákérdeztünk a könyvbeszerzési szokások alakulására, a házi könyvtárak méretére, amelyet a válaszadók társadalmi, demográfiai jellemzőivel és a könyvtárhasználati szokásaikkal egyaránt összevetettünk.
Megjelent
2018-08-13
Rovat
Cikkek