Osztott adatbázis-hozzáférés országos rendszerekben

  • R. M. Hayes

Absztrakt

A cikk az országos rendszerekben használt adatbázisokhoz való osztott hozzáférés különböző technológiáit és azok szerepét tárgyalja. Figyelembe veszi a központi adatállományokhoz való online hozzáférés (különös tekintettel a gyakran használt dokumentumokhoz és az új beszerzésekhez) és a helyi adatállományokhoz való, mikroszámítógépen keresztüli hozzáférés (különös tekintettel a videolemezekre) egymást kiegészítő használatát. Néhány példát mutat be a jelenlegi fejlesztésekről: régi dokumentumok megőrzése az Országos Orvosi Könyvtárban (National Library of Medi-cine) és a Kongresszusi Könyvtárban (Library of Congress) az Egyesült Államokban, néhány kereskedelmi adatbázis-szolgáltatás megszervezése szintén az Egyesült Államokban és az ADONIS-nak nevezett, bevezetésre javasolt kereskedelmi szolgáltatás alkalmazása a British Library Kölcsönző Részlegénél (British Library Lending Division). Részletesen leírja, hogyan valósíthatók meg egy országos rendszerben a különböző műveletek: adatgyűjtés, -karbantartás, -szétosztás, visszakeresés és megjelenítés, adatfeldolgozás és adatkivitel. Különös figyelmet szentel a tudományos és műszaki információkat tartalmazó bibliográfiai adatbázisoknak és a teljes szöveget tároló adatbázisoknak. Vizsgálja a költségek és előnyök között kötendő kompromisszumokat.
Megjelent
2018-08-06
Rovat
Cikkek