Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után

Sebestyén György

Absztrakt


A legprominensebbek közé tartozó szerzőket, könyveket, szakfolyóiratokat, szervezeteket, egyetemeket és vállalatokat vizsgáltuk meg abból a célból, hogy megállapítsuk, miként definiálják az információtudományt a 21. században, illetve koncepcióikban mely domináns trendek és tendenciák találhatók. Tanulmányunkban ezt foglaljuk össze, részletesen kitérve a gyakorlati alkalmazásokra és azokra az eredményekre, amelyeket az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete ért el az információtudományi kutatásokban.


Tárgyszavak


információtudomány, információs társadalom, felsőoktatás

Full Text:

PDF