Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után

  • Sebestyén György
Kulcsszavak: információtudomány, információs társadalom, felsőoktatás

Absztrakt

A legprominensebbek közé tartozó szerzőket, könyveket, szakfolyóiratokat, szervezeteket, egyetemeket és vállalatokat vizsgáltuk meg abból a célból, hogy megállapítsuk, miként definiálják az információtudományt a 21. században, illetve koncepcióikban mely domináns trendek és tendenciák találhatók. Tanulmányunkban ezt foglaljuk össze, részletesen kitérve a gyakorlati alkalmazásokra és azokra az eredményekre, amelyeket az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete ért el az információtudományi kutatásokban.
Megjelent
2016-12-19