Újratervezés a könyvtárosképzésben

  • Kiszl Péter
Kulcsszavak: könyvtáros, felsőoktatás, együttműködés

Absztrakt

A Kormány 2014 decemberében fogadta el a felsőfokú képzés stratégiai céljait 2030-ig rögzítő, „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című fejlesztési koncepciót, melynek első lépéseként 2015 júniusára befejeződött a szakstruktúra átalakítása. A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) bevezetése nyomán az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) irányításával, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) közreműködésével 2015 júliusában elkezdődtek a képzési és kimeneti követelmények (KKK) felülvizsgálati folyamatai. A 2015 márciusában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK) megalakult Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma (KIKK) tagjaiból álló munkabizottságban folyó, az informatikus könyvtáros alapszakot és a könyvtártudomány mesterszakot érintő szakmai egyeztetésekről, a képzés jövőbeli kereteit meghatározó KKK-k kialakítását befolyásoló kritériumokról, illetve a megoldásra váró további feladatokról szólunk tanulmányunkban.
Megjelent
2016-12-19