A közkönyvtárak belső tereinek alakítása a használói szokások vizsgálata alapján

Kovácsné Koreny Ágnes

Absztrakt


A közkönyvtári terek könyvtárhasználók általi használatának vizsgálatára több, részben geográfiai, részben pedig szociológiai és pszichológiai alapokon nyugvó vizsgálati módszert fejlesztettek ki az elmúlt évtizedekben. Írásomban a könyvtárakban leggyakrabban használt módszereket mutatom be.

Tárgyszavak


közkönyvtár; közösségi tér; közösségfejlesztés

Full Text:

PDF