A REM alkalmazási területe

  • Ráduly Zoltán

Absztrakt

Az emberi tevékenység lényeges eleme, hogy a lehetséges változatok (pl. cselekvések) közül a céljának megfelelőt kiválasztja. A választás döntés. A döntések különböző szempontok szerint csoportosíthatók. Minél több ismérv alapján kell dönteni, annál nehezebb, és bizonytalan a célnak megfelelő legjobb változat választása. A többparaméteres döntési probléma, mint pl. egy gyár termékszerkezetének optimális összetétele, adott termék piacképességének, korszerűségének minősítése, a vezető kiválasztása, a zsűrizés stb. csak több szempontú megközelítéssel oldható meg. A számítógépi programmal támogatott döntési eljárás az ilyen problémák kielégítő megoldásához nyújt eszközt, módszert és lehetőséget.
Megjelent
2018-06-06
Rovat
Cikkek