A KORTER módszerrel végzett nemzetközi összehasonlítás elvei

  • Varga Zoltánné (Közreműködő)
  • Varga Zoltánné (Közreműködő)
  • Varga Zoltánné (Közreműködő)

Absztrakt

A termékek műszaki-gazdasági összehasonlításának objektív eszközökkel, módszerrel történő meghatározására kidolgozott eljárásban a műszaki színvonal és annak a termék árával való kapcsolata határozható meg a vizsgálat céljának megfelelően kiválasztott konkurens termékekkel való több szempontú (jellemző paramétereken alapuló) összehasonlítás alapján. Az összegyűjtött adatokat számítógépes matematikai-statisztikai módszerrel elemzik. A végső ítéletet — a kapott számítógépi eredmények alapján - a szakértők mondják ki a termék műszakigazdasági színvonaláról. A vizsgálat során figyelembe vehető ár-érték összefüggés, különbség elvi meggondolásai különösen fontosak.
Megjelent
2018-06-06
Rovat
Cikkek