A gépipari termékek műszaki színvonalának többkritériumos értékelési módszere

  • Nagy Péter (Közreműködő)
  • Nagy Péter (Közreműködő)
  • Nagy Péter (Közreműködő)

Absztrakt

A termékcsoportot jellemző paraméterek felvehető ériékei ériékelési halmazt alkotnak, amelyet vektortérnek tekinthetünk. A termékeket - jellemzőik skalárértékei alapján — a térben egy-egy vektor képviseli. Kijelölhető a vizsgálat célja szerint meghatározott (pl. világszínvonalú, korszerű stb.) etalon vagy "ideális" termék vektora paramétereinek értékeivel. A minősítés a paraméterek mint vektortényezök közötti összehasonlítás, "távolság" alapján történhet, a vektort az értékelési térben elhelyezve. A termékeket mennyiségi, minőségi, gazdasági mérési skálájú paraméterekkel jellemezve és a vektoranalógia szerint értelmezve, a műszaki színvonal összehasonlításának, értékelésének feladata az ordinális (sorrendi) osztályozás feladatára vezethető vissza.
Megjelent
2018-06-06
Rovat
Cikkek