Termékek műszaki színvonala értékelésének rendszerelméleti megközelítése

  • Nagy Péter

Absztrakt

Az ipari termékeknek egy adóit időszak tudományos-technikai színvonalához viszonyított minősítéséhez szükség van olyan fogalmak tisztázására, mint "műszaki színvonal", "korszerűség". Értelmezni kell az olyan kategóriákat, amelyek segítik a termékek értelmezési halmazának rendezését, mint pl. "termékcsoport", "terméktípus", "termékfajta". Ha ez utóbbiak jellemezhetők a mérhető, számokkái kifejezhető tulajdonságok összességeként, akkor mód van a termékek össze hasonlítására a célfeladatoknak megfelelően, és a fejlődés tendenciáinak feltárásával a termék fejlesztési irányainak kijelölésére. A többváltozós statisztikai elemzés módszerei ilyen ismeretelméleti és logikai alapokon nyújtják az alkalmazhatóság és értékelhetőség lehetőségél.
Megjelent
2018-06-06
Rovat
Cikkek