Az ETO-jelzetek automatikus elemzésének kérdései

  • Piros Attila
Kulcsszavak: Egyetemes Tizedes Osztályozás, ETO-jelzet, elemzés

Absztrakt

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) számítógépi felhasználása hatvanöt éves múltra tekint vissza. A kezdeti lyukkártyás rendszereket előbb a KWIC- és KWOC-típusú (Key-Word-In of Context és Key-Word-Out of Context, „Kulcsszó a szövegkörnyezetben” és „a szövegkörnyezetből kiemelve”) indexek váltották fel, az utóbbi évek kutatásai pedig elsősorban a szabványos adatcsere és leíró formátumok fejlesztésére, az authority fájlok minél hatékonyabb használatára irányulnak. Bármilyen módszert is használjon egy mai információkereső rendszer az ETO-jelzetek kezelésére, egy automatikus jelzetelemző algoritmus minden esetben hasznos – esetenként nélkülözhetetlen – segédeszköz az indexek építéséhez, a jelzetek hozzáférési pontjainak meghatározásához. A jelen munka célja az ETO-jelzetek automatikus szintaktikai alapú értelmezési lehetőségeinek vizsgálata és egy fejlesztés alatt álló jelzetelemző szoftver bemutatása.
Megjelent
2015-04-08
Rovat
Cikkek