Mahara-alapú e-portfólió használata az egyetemi könyvtárhasználati képzésben

  • Karácsony Renáta
Kulcsszavak: információs műveltség, e-learning, keretrendszer, könyvtárhasználat, egyetemi könyvtár

Absztrakt

A portfólió-készítés napjainkban egyre nagyobb szerepet kap nemcsak a felsőoktatásban, de a pedagógus-életpályamodell bevezetésének következtében, széles körben váltak ismertté a különböző típusú e-portfólió-rendszerek. A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár munkatársai által tartott könyvtárhasználati képzésben a Mahara-alapú e-portfólió-készítés mint az IKT-kompetenciák fejlesztésének fő eszköze jelenik meg. A feladat komplex portfólió építését írja elő, melyet a hallgatók széles körének teljesítenie kell a sikeres félévzáráshoz.
Megjelent
2014-10-30
Rovat
Cikkek