Digitális írástudás fejlesztése a könyvtárakban

Lengyelné Molnár Tünde

Absztrakt


A 2008-ban kirobbant gazdasági válság a társadalom működését befolyásoló tényezők átgondolását követelte meg. Az Európai Unió a gazdasági válságból történő kijutás egyik legfontosabb tényezőjének a humántőke növelését tartja. Biztosítani kell a felnövő generáció számára a korszerű technológiák adta lehetőségek kihasználásának tudását, ezért meg kell teremteni az ehhez szükséges oktatási és informális környezetet.


Tárgyszavak


információs műveltség, technikai kultúra, digitális technika

Full Text:

PDF