Szlovákiában honosítják a dokumentációs, terminológiai és információs ISO-szabványokat

  • Futala Tibor

Absztrakt

/EHNOVÁ, Marta: Normalizácia v oblasti dokumen-tácie, terminologie a informacnej cinnosti. = Bulletin Slovenskej asocíácie knizníc, 8. köt. 3. sz. 2000. p. 32-33./
Rovat
Beszámolók, Szemlék, Referátumok