Alapítvány a könyvtárért: közgyűjteményi forrásteremtés civil eszközökkel

  • Kiszl Péter
Kulcsszavak: könyvtár, alapítvány, kulturális támogatás

Absztrakt

Tanulmányom célja annak megvilágítása, hogy a jelenlegi gazdasági keretek között milyen útjai lehetnek a könyvtárak – rendszerint igen feszes – fenntartói költségvetését kiegészítő külső (jótékonysági vagy támogatói) források bevonásának. Ennek érdekében röviden áttekintem két, nemzetközi szinten mértékadó könyvtár, a New York Public Library és a British Library gyakorlatát, majd részletesen kifejtem – a 2015-ben alapításának tizedik évfordulóját ünneplő – Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2012-től napjainkig terjedő, hazai viszonylatban modellértékű tevékenységét és elért eredményeit.
Megjelent
2015-05-29
Rovat
Cikkek