Az információkeresés szavai

  • Ungváry Rudolf
  • Vajda Erik
Kulcsszavak: információkeresés, könyvtári osztályozási rendszer

Absztrakt

Az információkereséshez használhatók osztályozási jelzetek, tárgyszavak, szabadon választott szavak, tezaurusz deszkriptorai, egységesített besorolási adatok, de akár ISBN vagy ISSN, országnevek kódszavai, nem könyvtári körülmények között pedig telefonszám, személyi szám, tartalomjegyzék szövege, könyv mutatószava stb. Mindezek információkereső nyelvi szavak, melyek egyben a dokumentumleíró nyelv szavai (a dokumentum ismérvei) is. A szabadon választott szavakat hibásan szabad tárgyszavaknak szokták nevezni, holott ezek - ellentétben a tárgyszavakkal - nincsenek szabványosítva, ezért nem lehetnek tárgyszavak. A velük végzett keresés a szabad szavas keresés, szemben például a kötött szavas kereséssel, mely tárgyszavakkal, deszkriptorokkal, egységesített besorolási adatokkal, jelzetekkel stb. végezhető. A dokumentum szempontjából megkülönböztetjük a csak ismérv céljára meghatározott mezőkben (pl. jelzet-, tárgyszó-, deszkriptor-, ISBN-mezőkben) végzett ismérvmezős keresést a dokumentumot szövegesen leíró mezőkben (pl. a címben vagy a tartalmi kivonatban, referátumban) vagy a teljes dokumentumszövegben végzett szövegmezős kereséstől.
Megjelent
2018-03-09
Rovat
Cikkek