Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje

  • Dancs Szabolcs
Kulcsszavak: könyvtári szolgáltatás, metaadat, digitális dokumentum, szellemi tulajdon, jogkövetés

Absztrakt

Mostanság van épp terítéken annak az uniós irányelvnek a hazai jogrendszerbe való átültetése, amelynek célja a közszféra információinak további felhasználásáról szóló korábbi, 2003/98/EK irányelv módosítása. Jelen cikk a könyvtári adatok, azon belül is mindenekelőtt a bibliográfiai metaadatoknak a közgyűjteményi szférán is túlmutató újrahasznosíthatóságára hívja fel a figyelmet, egyszersmind az adat könyvtári értelemben vett fogalmának tisztázására is vállalkozva. Az információ újrahasznosításának példákkal történő illusztrálása jó lehetőség a nemzeti könyvtár ELDORADO projektjének speciális nézőpontból történő ismertetésére.
Megjelent
2014-04-14
Rovat
Cikkek