Az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye: a könyvtár - A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között

  • Skaliczki Judit
Kulcsszavak: információs társadalom, esélyegyenlőség, könyvtárügy, stratégia

Absztrakt

A könyvtár az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. Ezért válik az információs társadalom alapintézményévé. Annak érdekében, hogy a könyvtárügy, a könyvtárak fejlesztése megfeleljen ennek a követelménynek, olyan stratégiai célokat kell kijelölni, amelyek a hozzájuk rendelt feladatok teljesítésével ehhez az átfogó célhoz vezetnek.
Megjelent
2018-03-09
Rovat
Cikkek