Nyelvhasználat és osztályozáselmélet

  • Prókai Margit
Kulcsszavak: nyelvészet, ismeretelmélet, fogalom, tárgyszó, osztályozáselmélet

Absztrakt

A könyvtárakban a technológiai változások következtében a nyelv használatának a szerepe meghatározóan fontossá vált. A természetes nyelvi elemeket használó osztályozási rendszerek nyelvhasználatunk, nyelvszokásaink, észjárásunk és gondolkodásunk kapcsolatának elmosódó határait, változó hullámait próbálja szabályozott „mederben" tartani. A jelentés és a fogalom megkülönböztetése és kölcsönhatásai ebben a folyamatban kiemelt szerepetjátszanak.
Megjelent
2018-03-07
Rovat
Cikkek