Magyarországi céginformációs rendszerek tipizálása

  • Kiszl Péter
Kulcsszavak: gazdasági információ, információszolgáltatás, üzleti szolgáltatás, könyvtár, tájékoztatás, Magyarország

Absztrakt

A magyar piacgazdaság és információs társadalom felépítésében kulcsszerepet játszanak azok az információs rendszerek, amelyek a gazdasági-üzleti szféra adatait dolgozzák fel visszakereshető formában. Közülük kiemelt helyet foglalnak el a céginformációs rendszerek, amelyek típusait ismerteti jelen tanulmány.
Megjelent
2018-03-07
Rovat
Cikkek