Reláció, szintaktika, szemantika

  • Szakadát István
Kulcsszavak: reláció, mondattan, szemantika, matematikai logika, tudásreprezentáció

Absztrakt

A reláció fogalmát minden formális elmélet használja valamilyen mértékben. A matematika, a logika alaposan kidolgozta a reláció szintaktikai leírásának elméletét, de a különböző tudományterületek a matematikai relációfogalmaknál szűkebb terjedelmű fogalmakat dolgoztak ki maguknak, hogy nagyobb leíróerejű kategóriakészlettel rendelkezhessenek. Ezek a szemantikailag gazdagabb elméletek azonban még nem igazán kapcsolódtak az alsóbb szintaktikai szinthez. A továbblépéshez szükség van a szintaktikai és szemantikai szintek összekapcsolására. A tanulmány megpróbálja összeszedni az ehhez szükséges lépéseket - példák segítségével támogatva az alaposabb megértést.
Megjelent
2018-03-01
Rovat
Cikkek