A metaadatsémák és a szemantikus web: egységesítés és specializáció a metaadatok világában

  • Fülöp Csaba
  • Kovács László
  • Micsik András
Kulcsszavak: metaadat, szemantikus web, adatmodell

Absztrakt

A metaadatok alkalmazásának a Dublin Core indukálta terjedése során nagy számban jelennek meg új metaadatsémák, illetve létező sémák kombinációi, variációi. Ezen a területen az újrafelhasználás, rendszerezés még megoldatlan problémák. A szemantikus web eszközei viszont kiválóan használhatók a metaadatok és sémáik ábrázolására és kezelésére. Nemzetközi kutatások eredményeképpen kialakulóban van egy RDF alapú modell a metaadatsémák pontos és teljes körű leírására, amely lehetővé teszi a sémák egységes kezelését, a meglévő sémákból és sémaelemekből történő építkezést. Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya részt vett a CORES európai projektben, melynek célja volt, hogy segítséget nyújtson a metaadat-szerkesztöknek a metaadatszabványok és -megoldások együttműködésének növelésével, és a különféle metaadatsémák nyilvántartásával. A szemantikus web technológiákra építve elkészítettek egy metaadat-nyilvántartást és egy metaadatsémák létrehozására-újrahasznosítására szolgáló kliensalkalmazást, amely a metaadatsémák újrahasznosításához a nyilvántartásban már szereplő adatokat használja.
Megjelent
2018-03-01
Rovat
Cikkek