Tudománytámogatás és -disszemináció – a könyvtár jövőidőben

A BME OMIKK Tudománytámogatási Osztályának bemutatása

Szerzők

  • Danyi Melinda BME OMIKK, Tudománytámogatási Osztály
  • Boczkó-Balla Enikő BME OMIKK, Tudománytámogatási Osztály
  • Bernáth Zsófia BME OMIKK, Tudománytámogatási Osztály

DOI:

https://doi.org/10.3311/tmt.13207

Kulcsszavak:

tudománytámogatás, kutatástámogatás, kutatási adat, MTMT, folyóirat, impakt faktor, open access, repozitórium, tudományos teljesítmény

Absztrakt

A kilencvenes években az internet és a digitális kultúra színre lépésével a könyvtárak életében sorsfordító változás állt be, mely mostanra teljes paradigmaváltást eredményezett. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett sorra születtek új, informatikai tudást is igénylő feladatkörök és funkciók, ami által az egyetemi könyvtárak mind újabb és újabb szálon kapcsolódhattak be a tudományos életbe, kölcsönösen előnyös szimbiózist kialakítva az egyetemekkel, kutatóintézetekkel. A könyvtárból egy univerzális adat- és információtár lett, ahol már nem csak különböző papír alapú kiadványokhoz juthatunk hozzá, de az elektronikus kutatási adatok, -eredmények és számos digitális adatbázis is elérhetők a hallgatók, kutatók és szakemberek számára egyaránt. A BME OMIKK 2021-ben életbe lépő új Szervezeti és Működési Szabályzata lehetővé tette, hogy a nem hagyományos könyvtári munkakörökben foglalkoztatott munkatársai ne a különböző egységek között szétszórtan, hanem egy új, önálló szervezeti egységben, a Tudománytámogatási Osztályban folytathassák tovább tevékenységüket.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-30

Hogyan kell idézni

Danyi, M., Boczkó-Balla, E., Bernáth, Zs. Tudománytámogatás és -disszemináció – a könyvtár jövőidőben: A BME OMIKK Tudománytámogatási Osztályának bemutatása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(1), p. 59–69, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13207

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek