A könyvtár mint 21. századi autentikus tanulási környezet

Szerzők

  • Racsko Réka Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Informatikai Kar, Humáninformatika Tanszék
  • Szűts Zoltán Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Pedagógiai Kar
  • Radics Krisztina Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Technológia Intézet
  • Lengyelné Molnár Tünde Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Technológia Intézet

DOI:

https://doi.org/10.3311/tmt.13204

Kulcsszavak:

digitális technika, technikai kultúra, oktatási módszer, információs társadalom, információs műveltség, könyvtár

Absztrakt

A könyvtárak tanulástámogató szerepe vitathatatlan, azonban ez nem merül ki a hagyományos könyvtári szolgáltatások biztosításában. Napjainkban egyre inkább fontos feladatként jelenik meg ez a szerepvállalás, amelyre a könyvtáraknak és könyvtárosoknak fel kell készülnie. A negyedik ipari forradalom hatására átalakul a munkaerőpiaci környezet, ami által a szükséges készségek, kompetenciák is változnak. Ezen igényekhez a könyvtáraknak is alkalmazkodnia kell, akárcsak az oktatási intézményeknek. Jelen tanulmányban a tanulási környezetek felől megközelítve vizsgáljuk azt, hogyan is tudnak a könyvtárak a kor kihívásaihoz mérten eleget tenni ennek a feladatnak. A tanulási környezet elemeinek jellemzőit, aktualitásait áttekintve képet kaphatunk a megfelelő, autentikus tanulási környezet kialakításának feltételeiről.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-30

Hogyan kell idézni

Racsko, R., Szűts, Z., Radics, K., Lengyelné Molnár, T. A könyvtár mint 21. századi autentikus tanulási környezet, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(1), p. 13–22, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13204

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek