A Soros Alapítvány könyvtári programja

  • Billédiné Holló Ibolya
Kulcsszavak: könyvtárügy, alapítvány, kulturális támogatás

Absztrakt

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöki tisztségét 1982−1990 között én töltöttem be. Mozgalmas, fejlődő időszak volt, több addig szokatlan tevékenység is megformálódott a hagyományos egyesületi munkákon kívül, amelynek magam is kezdeményezője voltam. Az egyik és a legkülönlegesebb feladat 1984-ben Vályi Gábor ösztönzésére – aki akkor az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója és az MKE elnökségi tagja is volt −, a Magyar Tudományos Akadémia és Soros György által létrehozott MTA-Soros Alapítvány könyvtári programjának a megtervezése és megvalósítása volt. Ez a program négy évig tartott, szervezője és irányítója voltam, az egyesület titkársága és elnöksége tagjainak tevőleges részvétele mellett. Ennek a sikeres vállalkozásnak a krónikáját szeretném az alábbiakban bemutatni.
Megjelent
2016-12-09
Rovat
Cikkek