Innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása és fejlesztése az iparjogvédelmi hatóság 120 éves története során

  • Tószegi Zsuzsanna
Kulcsszavak: iparjog, szabadalomügy, hatóság, ipartörténet

Absztrakt

Akár természetesnek is vehetnénk, hogy az a hatóság, amelynek elsődleges feladata az emberi alkotó szellem szüleményeivel való foglalatosság, maga is fogékony az újdonságok, az innovatív megoldások iránt. A szellemitulajdon-védelem hazai felelőse 2016-ban ünnepli alapításának 120. évfordulóját, amelynek kapcsán a cikk áttekinti a hatósági munkában használatos technológiai eszközöket, amelyek között a bevezetésekor jó néhány, a maga nemében úttörő jellegű megoldást találunk.
Megjelent
2016-12-09
Rovat
Cikkek