Rendszerváltás 2.0?

Előnyök és hátrányok, vélt és valós törvényszerűségek az integrált gyűjteménykezelő rendszerek életciklusában.

  • Simon András Monguz Kft.; ELTE ITDI, Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Kulcsszavak: könyvtári informatika, könyvtári rendszer, könyvtárgépesítés, szoftver, hardver

Absztrakt

Napjainkban a közgyűjtemények: a könyvtárak, múzeumok és levéltárak számítógépesítési törekvései – az egységes eljárásrend, a szabványosítás, a metaadatok kezelése a felhasználók igényeinek kiszolgálása − terén a növekvő információmennyiség, valamit az általános elvárások és a pénzügyi kényszerűségek mentén összhangba kerülni látszanak. A közgyűjtemények nyilvántartásai az elmúlt évtizedekben növekvő gyorsasággal kerültek digitalizációra. A könyvtári és levéltári nyilvántartások szinte maradéktalanul, a múzeumok és a különféle archívumok nyilvántartásai a pedig döntő többségükben számítógépes adatállományokba, és mindinkább integrált gyűjteménykezelő rendszerekbe kerültek felvitelre, illetve betöltésre.A digitalizálást, és az online térben történő tájékozódást, az élethosszig történő tanulást támogató és előtérbe helyező szemlélet vajon mindenképpen megköveteli-e a közgyűjteményeket kiszolgáló informatikai rendszerek cseréjét? Mi az, ami a technikai és technológiai fejlődés számlájára írható, és mit kényszerítenek ki a vélt vagy valós felhasználói igények? Mennyiben változott a helyzet egy korábbi, 2003-ban e témában tartott előadás óta?
Megjelent
2021-04-22
Rovat
Cikkek