Előmeneteli minimumkövetelmények a társadalomtudományban

  • Sasvári Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Miskolci Egyetem
  • Urbanovics Anna Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kulcsszavak: tudományos fokozat, társadalomtudomány, kutatás, szakirodalmi dokumentum, Magyarország

Absztrakt

Jelen tanulmány az egyetemi tanári és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktori fokozatszerzési eljárásban használt útmutatókat és szabályzatokat vizsgálja azok követelményrendszere szempontjából. Célja, hogy az egyes indikátorok súlyát és jelentőségét összevesse, különös tekintettel a társadalomtudományok területére. A nemzetközi szakirodalom három tevékenységi kört emel ki, melyek a tudományos teljesítményértékelési rendszerek alapját adják. Ezek a tudományos tevékenység, oktatási tevékenység és a tudományos közéleti szerepvállalás. Eredményeink azt mutatják, hogy alapvetően a szabályozók kiforrottak, viszont mindegyikben megfigyelhetjük a tudományos tevékenység előtérbe kerülését. Míg ezeket az indikátorokat számszerűen és pontosan határozzák meg, az oktatási tevékenységgel kapcsolatos indikátorok több mozgásteret hagynak a pályázóknak, a rendszer rugalmasságát is biztosítva. Az egyetemi tanári és az MTA doktori minimumkövetelmény-rendszer áttekintése után a tanári követelményrendszert vizsgáljuk részleteiben. A pontozási rendszer kiegyensúlyozott, igyekszik egyenlő mértékben figyelembe venni a tudományos és az oktatási tevékenységet. A minimum feltételek kikötése egyrészt megadja azt a mozgásteret a pályázónak, hogy saját készségei mentén kaphasson pontszámot, elismerve a kiemelkedő oktatási vagy kutatói munkát, másrészt viszont hatékonyan méri azt, hogy a pályázó minden indikátor mentén alkotott már, és mindben szerzett tapasztalatot pályája során.

Szerzői adatok

Péter Sasvári, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Miskolci Egyetem
egyetemi docens
Anna Urbanovics, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Doktorandusz - MA szakos hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Megjelent
2021-01-19
Rovat
Cikkek