Könyvtári portálok - a webhasználók visszahódítása

  • Horváth Zoltánné
Kulcsszavak: portáloldal, információszolgáltatás, könyvtári rendszer, információkeresés

Absztrakt

Az ideális információkereső eszköz heterogén, összetett és nagy információhalmazokban is rövid idö alatt releváns találati eredményeket ad. A kereső megtalálja mindazt, ami szá­ mára fontos, anélkül, hogy pontatlan, hiányos, érintőleges, téves vagy elégtelen adatokkal kellene vesződnie. E két szempont egyidejű érvényesülése néhány éve még a vizió kategó­ riájába tartozott, jelenlegi ismereteink szerint a könyvtári portál szolgáltatás keretében azonban megvalósítható. Az elmúlt 3-4 évben létrejöttek azok a piacvezető kereskedelmi könyvtári portál termékek, amelyek talaján elméleti és gyakorlati könyvtáros szakemberek prognózisokat, trendeket határoznak meg e termékek szolgáltatásait felhasználva. A könyvtárosok tudják, hogy felhasználóik kiszolgálásában milyen utat kell választaniuk, a fejlesztők pedig alkalmazzák azokat az új (webes) technológiákat, amelyek e szolgáltatá­ sokhoz keretet adnak, ezáltal továbblépésre is ösztönzik ügyfeleiket. Ebben a gyors fejlő­ dési körforgásban mindkét fél szorgalmazza a fejlesztési együttműködést saját szakmai környezetében, de fontossá vált a keresztkapcsolat is: fejlesztési projektjeikbe kölcsönö­ sen bevonják a két szakma jelentős képviselőit. A könyvtárosok igénylik, hogy a terméktulajdonosok jobban vegyék figyelembe igényeiket a fejlesztésben. A fejlesztők pedig szak­ értő könyvtárosokat alkalmaznak, és emellett a szabványosító szervezetekkel fűzik szorosabbá kapcsolatukat, hogy ki tudják elégíteni a különböző rendszerek és technológiák kö­ zötti egységes elveken alapuló együttműködés igényét.
Megjelent
2018-03-01
Rovat
Cikkek