Közkönyvtári digitális kompetencia-körkép 2019: Az életkor és a nemek szerepének vizsgálata a digitális készségek alakulásában

  • Eszenyiné Borbély Mária Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Kulcsszavak: információs társadalom, digitális technika, technikai kultúra, információs műveltség, könyvtáros, nem, életkor

Absztrakt

Jelen tanulmány befejező darabja annak a cikksorozatnak, amely az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció keretében végzett könyvtáros digitális kompetencia vizsgálatok eredményeit ismerteti. Az írás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nemnek és az életkornak milyen szerepe van valójában a digitális készségek alakulásában. Számos sztereotípia él a köztudatban a nem és az életkor kompetenciaszintet determináló szerepéről. Ezek sorába tartoznak például azok az állítások, melyek szerint a férfiak nagyobb biztonsággal mozognak az informatika világában, mint a nők, a fiatalok és az idősebb korosztályhoz tartozók között pedig digitális kompetenciaszakadék tátong az előbbi csoport hatalmas kompetenciafölénye miatt.

Szerzői adatok

Mária Eszenyiné Borbély, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Média- és Könyvtártudományi IntézetKönyvtár- és Információtudományi Tanszék adjunktusa
Megjelent
2020-08-06
Rovat
Cikkek