Egy felmérés tanulságai – Az Internet of Things (IoT) a magyar könyvtárakban

Zsömle Viktor

Absztrakt


A tanulmány az Internet of Things (IoT) könyvtári alkalmazására fókuszál. Célja a smart technológiák ismertségének, népszerűségének, használatának a vizsgálata a magyar könyvtárak, illetve könyvtárosok aspektusából. A kutatás módszere a kérdőíves felmérés volt. A vizsgálatot egy próbakitöltési időszak előzte meg, ahol 10 fő tesztelte az előzetes kérdőívet. Tanácsaik, javaslataik alapján alakult ki a végleges kérdéssor. A felmérésre 2019. július 10. és 2019. augusztus 9. között került sor. A válaszokat kizárólag online, egy Google űrlapon keresztül volt lehetősége visszaküldeni a kutatásban résztvevőknek. Összesen 246 válasz érkezett vissza. A vizsgálatból megállapítható, hogy a válaszadók 91,1%-a használ okostelefont, mely a legnépszerűbb smart eszköznek bizonyult a kitöltők körében. A felmérésben résztvevők pozitívan állnak a különböző smart technológiákhoz. A kitöltők 85,8%-a hasznosnak tartaná az IoT-tematikájú, smart eszközökkel kapcsolatos könyvtárosoknak szóló továbbképzéseket.


Tárgyszavak


internet; intelligens rendszer; mérőátalakító; okostelefon; könyvtár; kérdőíves felmérés

Full Text:

PDF