Tudománymetria egy tudományegyetemen

Nagy Gyula, Zeller Rozália

Absztrakt


A tanulmányban a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában zajló tudománymetriai és ahhoz szorosan kapcsolódó, egyetemi szerzőket támogató tevékenységekről nyújtunk összefoglaló, felülnézeti látképet az intézményben folyó mindennapi, praktikus gyakorlatra koncentrálva. Átfogó portréban mutatjuk be, hogy egy sokszínű, szinte minden diszciplínát művelő intézményben milyen igényeknek és kihívásoknak kell megfelelnie a tudománymetriai szolgáltatásokat hivatalból művelő könyvtárnak. A feladatkör nemcsak a tudományterületek sokfélesége miatt igen összetett, hanem a rendelkezésre álló szoftvereszközök, adatbázisok spektruma és az általunk kiszolgált kutatói kör eltérő szintű igényei miatt is komoly kihívást jelent.


Tárgyszavak


bibliometria; egyetemi könyvtár; tudományszervezés; tudományos munka; minősítés; repozitórium

Full Text:

PDF