A könyvtári rendszer támogatásai az elmúlt 10 év tükrében

Szerzők

  • Sörény Edina

Kulcsszavak:

könyvtárügy, Magyarország, pénzügyi támogatás

Absztrakt

A cikk a Magyarországon jelenleg működő könyvtári rendszer hazai és EU-s támogatásainak elmúlt 10 évét veszi számba. Jelentős változások történtek a rendszer működésében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény megalkotása óta. A szakmai rendszer fejlődése révén és a feladatellátás kibővítésével új támogatási formák és lehetőségek jöttek létre. A könyvtárak fejlődésében jelentős eltérések láthatók, ami a támogatások nagyságrendjével is összefüggésbe hozható. A felhasználói igények rohamos változása, a könyvtárak informatikai rendszerekhez kötöttsége, a gyors és hatékony, valamint minőségi feladatellátás biztosítása, a könyvtári terek funkcióinak változása mind olyan kihívások, amivel a könyvtárak újabb és újabb feladatok elé kerülnek, továbbá a szakemberek megtartása, a szakmai tudásuk folyamatos fejlesztése érdekében is további támogatási javaslatok előkészítése szükséges.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-01-23

Hogyan kell idézni

Sörény, E. A könyvtári rendszer támogatásai az elmúlt 10 év tükrében, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 67(1), p. 12–32, 2020.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek