Együtt vagy külön? Felsőoktatási levéltárak és könyvtárak együttműködési lehetőségei

  • Tóth Krisztina
  • Kálóczi Katalin
Kulcsszavak: egyetemi könyvtár, levéltár, együttműködés, kulturális örökség, digitális jelfeldolgozás, tartalomszolgáltatás

Absztrakt

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2017. január 16-án kelt határozatában egy szervezeti egységben egyesítette az Egyetemi Könyvtárat és az Egyetemi Levéltárat. Indoklásként a dokumentumvagyon egységes kezelését, a digitalizálás körében az erőforrások jobb kihasználását, illetve a szakmai területekben lehetséges szinergiák feltárását és kihasználását jelölte meg. A szenátusi határozat indoklása megfelelt az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat stratégiai célkitűzésének, amely feladatul tűzi ki a könyvtári szervezet számára a közgyűjteményi funkcióbővítést, az egyetemen őrzött muzeális gyűjtemények szakmai és szervezeti együttműködését.
Megjelent
2019-08-21
Rovat
Cikkek