A katalóguscédulától a szemantikus webig. Közös elektronikus katalógus építése az ELTE könyvtáraiban

  • Székelyné Török Tünde
Kulcsszavak: egyetemi könyvtár, hálózat, könyvtári rendszer, könyvtári katalógus

Absztrakt

A tanulmány egy konkrét példán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján szemlélteti, hogy egy földrajzilag tagolt intézmény esetében milyen módszer kínálkozhat az egységes könyvtári rendszer kialakítására. A közös elektronikus katalógus létrehozása során egyik fontos célkitűzés volt a korábban eltérő feldolgozási módszer szerint feltárt dokumentumok rekordjainak integrálása. A különböző megoldások bemutatásán túl a fejlesztések és az elektronikus katalógus azonos elvek szerint történő építésének kontrollálására kialakított eljárás ismertetése is része az írásnak. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi trendekhez igazodó új hazai törekvések követése és megvalósítása is jelen van az egyetem könyvtárainak mindennapi gyakorlatában.
Megjelent
2019-05-21
Rovat
Cikkek