Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 2. rész: A műveltségi területek eredményei

Szerzők

  • Eszenyiné Borbély Mária

Kulcsszavak:

információs társadalom, digitális technika, technikai kultúra, információs műveltség, pedagógus, közoktatás, szakterület

Absztrakt

A Nemzeti Alaptanterv tíz műveltségi területet tartalmaz, és egyértelműen definiálja, hogy melyek azok a fejlesztési feladatok, amelyeknek meg kell valósulniuk az egyes műveltségi területeken folyó oktató-nevelő munka során. Ezek között a feladatok között valamennyi műveltségi területen megtalálhatók a digitális kompetencia szempontjából releváns fejlesztési célkitűzések is. Vitathatatlan tény, hogy a pedagógusok digitális kompetenciája erőteljesen befolyásolhatja a NAT-ban rögzített célok elérését, már csak ezért is érdekes lehet, hogy milyen képet tár fel az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukcióban „Az én könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt keretében lezajlott vizsgálat az egyes műveltségterületeken dolgozó pedagógusok digitáliskompetencia-állapotáról.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-04-25

Hogyan kell idézni

Eszenyiné Borbély, M. Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 2. rész: A műveltségi területek eredményei, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(4), p. 187–210, 2019.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek