100 év: Mozzanatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának történetéből

Szerzők

  • Virágos Márta

Kulcsszavak:

egyetemi könyvtár, könyvtártörténet, Debrecen

Absztrakt

Az Egyetemi Könyvtár elmúlt 100 éve sajátos ívet fut be. Az egyetem megalakulásakor (1912) egységes intézmény létrehozásáról döntött az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, így a könyvtár története is egy intézmény fejlődéséhez kapcsolódik egészen 1950-ig. 1950 és 2000 között az autonóm módon működő felsőoktatási intézmények könyvtárai önállóan, de számos szálon összefonódva szolgálták az oktatás és a tudomány információellátását. Így természetes volt, hogy a politikai változások után az universitas gondolatához való visszatérés a könyvtárak életében a még szorosabb együttműködést indította el, míg nem 2000-ben megalakult az integrált Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK), amely azóta is egységes szerkezetben és szolgáltatásokkal látja el az oktatást, a kutatást és a gyógyítást segítő feladatait.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-09-14

Hogyan kell idézni

Virágos, M. 100 év: Mozzanatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának történetéből, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(9), p. 437–445, 2017.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek