Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, valamelyik Word formátumban, kérjük elkészíteni. A cikk címe rövid legyen.A cikk tagolása: cím, felvezető, szöveg (bekezdésekkel) alcímekkel tagolva.A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell.Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell.
 • A kézirat fontos része az irodalomjegyzék (Irodalom vagy Irodalom és jegyzetek, illetve Hivatkozások alcímen).
 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva írják meg.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arcképpel, munkahellyel, beosztással. Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi, .jpg formátumú fájlra van szükség). Szükség van (elérhetőségük) e-mail címük feltüntetésére.
 • Kijelentem, hogy a kéziratok elkészítésének szabályait tudomásul veszem.
 • Hozzájárulok cikkem interneten való megjelenítéséhez. 
 • Tudomásul veszem, hogy a TMT számai nyíltan hozzáférhetők bárki számára
 • A kizárólagos felhasználás engedélyezése fejében díjazásra nem tartok igényt.

Szerzői útmutatók

Szerzőinknek!

A cikkek megszerkesztésénél kérjük vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, valamelyik Word formátumban kérjük elkészíteni. A cikk címe lehetőleg rövid (maximum 60 betűhely) legyen, amely szükség esetén alcímmel kiegészíthető. A cím alatt következzen az ún. felvezető, azaz néhány olyan mondat, amely felkelti a figyelmet a téma iránt, kedvet csinál az írás elolvasásához. A továbbiakban a közlemény szövegét írják, bekezdésekkel és értelemszerűen alcímekkel tagolva. Az alcímeket aláhúzni, nagybetűvel írni vagy ritkítani nem kell. (A címhierarchiát – ha több alcím van – számozással lehet jelölni.) A végleges tipográfia kialakítása a szerkesztőség feladata.
 • A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell. Például: MTA SZTAKI (Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
 • Kérjük, hogy az ábrákat (táblázatokat) megjelentetésre alkalmas formában készítsék el. Ha illusztrációkat közölnek, akkor éles, tiszta képet kérünk; ha más folyóiratból származik az ábra, akkor legjobb az eredeti folyóirat megfelelő részét csatolni. Ha az illusztráció elektronikusan elérhető, akkor .jpg formátumban várjuk, internetforrás esetén az URL feltüntetésével.
 • Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell. Ezeket külön-külön, folyamatosan, arab számokkal számozzák, aláírással lássák el.
 • A kézirat fontos része az irodalomjegyzék (Irodalom vagy Irodalom és jegyzetek, illetve Hivatkozások alcímen), azoknak a műveknek a felsorolása, amelyeket a szerző munkája során felhasznált. Könyv esetén szerepeljen a mű szerzőjének neve (a megjelenés kiadásjelzése = (hányadik kiadás), a megjelenés helye, a kiadó neve, a kiadás éve, az oldalszám és – ha van – az ISBN (pl. NAGY F.: Ezerszáz év üzenete. Budapest, Better Kiadó, 1996. 96 p. ISBN 963 85433 2 9); folyóiratcikk esetén a cikk szerzőjének neve, a cikk címe, a folyóirat címe, kötet- és füzetszáma, a megjelenés éve és az oldalszámozás (pl. GARFIELD, E.: Citation analysis as a tool in journal evalutation. = Science, 178. köt. 60. sz. 1972. p. 471–479.), ha van internetforrás, kérjük annak megadását és az utolsó elérés dátumát (pl. http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/programtanacs.html [Utolsó elérés: 2016. július 26.].
 • Ha a szövegben hivatkoznak a forrásokra, ezeket az előfordulás sorrendjében közöljék, ha nem, a szerzők neve szerinti ábécérendben. A szövegben és az irodalomjegyzékben is szögletes zárójelbe tegyék a hivatkozási számokat.
 • Ha lábjegyzetben kívánnak valamit közölni, azt *-gal vagy arab számmal jelölve a közlemény végén tüntessék fel (semmi esetre sem a cikk egyes oldalainak alján).
 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva, rövid, világos mondatokba sűrítve mellékeljék (magyarul és/vagy angolul) a kézirathoz.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arcképpel, munkahellyel, beosztással. Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi, .jpg formátumú fájlra van szükség). Szükség van (elérhetőségük) e-mail címük feltüntetésére.

A szerző kijelenti, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt publikálási feltételeket tudomásul veszi és az előírásokat tartalmazó rendelkezéseket betartja.

Kézirat feltöltési útmutató

Adatvédelmi nyilatkozat

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.