Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a kéziratbeküldéshez.

Ellenőrzőlista a beküldéshez

A beküldés során a szerzőket arra kérjük, hogy ellenőrizzék, a beküldendő anyag megfelel-e az alábbi szempontoknak. A szempontoknak nem megfelelő kéziratokat a szerkesztőség elutasíthatja.
 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, valamelyik Word formátumban, kérjük elkészíteni. A cikk címe rövid legyen.A cikk tagolása: cím, felvezető, szöveg (bekezdésekkel) alcímekkel tagolva.A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell.Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell.
 • A kézirat fontos része az irodalomjegyzék (Irodalom vagy Irodalom és jegyzetek, illetve Hivatkozások alcímen).
 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arcképpel, munkahellyel, beosztással. Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi, .jpg formátumú fájlra van szükség). Szükség van (elérhetőségük) e-mail címük feltüntetésére.
 • Kijelentem, hogy a kéziratok elkészítésének szabályait tudomásul veszem.
 • Hozzájárulok cikkem interneten való megjelenítéséhez. 
 • Tudomásul veszem, hogy a TMT előfizetési modellje szerint a fél évnél régebbi számok nyíltan hozzáférhetők, az ennél újabbak csak az előfizetőknek elérhetők.
 • A kizárólagos felhasználás engedélyezése fejében díjazásra nem tartok igényt.

Szerzői útmutató

Szerzőinknek!

A cikkek megszerkesztésénél kérjük vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, valamelyik Word formátumban kérjük elkészíteni. A cikk címe lehetőleg rövid (maximum 60 betűhely) legyen, amely szükség esetén alcímmel kiegészíthető. A cím alatt következzen az ún. felvezető, azaz néhány olyan mondat, amely felkelti a figyelmet a téma iránt, kedvet csinál az írás elolvasásához. A továbbiakban a közlemény szövegét írják, bekezdésekkel és értelemszerűen alcímekkel tagolva. Az alcímeket aláhúzni, nagybetűvel írni vagy ritkítani nem kell. (A címhierarchiát – ha több alcím van – számozással lehet jelölni.) A végleges tipográfia kialakítása a szerkesztőség feladata.
 • A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell. Például: MTA SZTAKI (Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
 • Kérjük, hogy az ábrákat (táblázatokat) megjelentetésre alkalmas formában készítsék el. Ha illusztrációkat közölnek, akkor éles, tiszta képet kérünk; ha más folyóiratból származik az ábra, akkor legjobb az eredeti folyóirat megfelelő részét csatolni. Ha az illusztráció elektronikusan elérhető, akkor .jpgformátumban várjuk, internetforrás esetén az URL feltüntetésével.
 • Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell. Ezeket külön-külön, folyamatosan, arab számokkal számozzák, aláírással lássák el.
 • A kézirat fontos része az irodalomjegyzék (Irodalom vagy Irodalom és jegyzetek, illetve Hivatkozások alcímen), azoknak a műveknek a felsorolása, amelyeket a szerző munkája során felhasznált. Könyv esetén szerepeljen a mű szerzőjének neve (a megjelenés kiadásjelzése = (hányadik kiadás), a megjelenés helye, a kiadó neve, a kiadás éve, az oldalszám és – ha van – az ISBN (pl. NAGY F.: Ezerszáz év üzenete. Budapest, Better Kiadó, 1996. 96 p. ISBN 963 85433 2 9); folyóiratcikk esetén a cikk szerzőjének neve, a cikk címe, a folyóirat címe, kötet- és füzetszáma, a megjelenés éve és az oldalszámozás (pl. GARFIELD, E.: Citation analysis as a tool in journal evalutation. = Science, 178. köt. 60. sz. 1972. p. 471–479.), ha van internetforrás, kérjük annak megadását és az utolsó elérés dátumát (pl. http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/programtanacs.html [Utolsó elérés: 2016. július 26.].
 • Ha a szövegben hivatkoznak a forrásokra, ezeket az előfordulás sorrendjében közöljék, ha nem, a szerzők neve szerinti ábécérendben. A szövegben és az irodalomjegyzékben is szögletes zárójelbe tegyék a hivatkozási számokat.
 • Ha lábjegyzetben kívánnak valamit közölni, azt *-gal vagy arab számmal jelölve a közlemény végén tüntessék fel (semmi esetre sem a cikk egyes oldalainak alján).
 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva, rövid, világos mondatokba sűrítve mellékeljék (magyarul és/vagy angolul) a kézirathoz.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arcképpel, munkahellyel, beosztással. Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi, .jpg formátumú fájlra van szükség). Szükség van (elérhetőségük) e-mail címük feltüntetésére.

A szerző kijelenti, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt publikálási feltételeket tudomásul veszi és az előírásokat tartalmazó rendelkezéseket betartja.

Kézirat feltöltési útmutató