Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, valamelyik Word formátumban, kérjük elkészíteni. A cikk címe rövid legyen. A cikk tagolása: cím, felvezető, szöveg (bekezdésekkel) alcímekkel tagolva. A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell. Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell.
 • A kézirat fontos része az irodalomjegyzék (Irodalom vagy Irodalom és jegyzetek, illetve Hivatkozások alcímen). Hivatkozási segédletünket itt töltheti le: PDF / Docx

 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva írják meg.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arcképpel, munkahellyel, beosztással. Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi, .jpg formátumú fájlra van szükség). Szükség van (elérhetőségük) e-mail címük feltüntetésére.
 • Kijelentem, hogy a kéziratok elkészítésének szabályait tudomásul veszem.
 • Hozzájárulok cikkem interneten való megjelenítéséhez. 
 • Tudomásul veszem, hogy a TMT számai nyíltan hozzáférhetők bárki számára
 • A kizárólagos felhasználás engedélyezése fejében díjazásra nem tartok igényt.

Szerzői útmutatók

Hivatkozási segédletünket itt töltheti le: PDF / Docx

Kézirat feltöltési útmutató

A cikkek megszerkesztésénél kérjük vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, Word formátumban kérjük elkészíteni. A cikk címe lehetőleg rövid (maximum 60 betűhely) legyen, amely szükség esetén alcímmel kiegészíthető. A cím alatt következzen az ún. felvezető, azaz néhány olyan mondat, amely felkelti a figyelmet a téma iránt, kedvet csinál annak elolvasásához. A továbbiakban a közlemény szövege legyen bekezdésekkel és értelemszerűen alcímekkel tagolva. Az alcímeket aláhúzni, nagybetűvel írni vagy ritkítani nem kell. (A címhierarchiát – ha több alcím van – számozással lehet jelölni.) A végleges tipográfia kialakítása a szerkesztőség feladata.
 • A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell. Például: MTA SZTAKI (Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
 • Kérjük, hogy az ábrákat megjelentetésre alkalmas formában töltsék fel (jpg, png, PDF), a táblázatokat a Word táblázatszerkesztőjével készítsék el. Az illusztrációk és ábrák legyenek megfelelő minőségűek és méretűek (300 dpi) . Amennyiben más folyóiratból származik az ábra, akkor legjobb az eredeti folyóirat megfelelő részét csatolni. Ha az illusztráció elektronikusan elérhető, akkor .jpg formátumban várjuk, internetforrás esetén az URL feltüntetésével.
 • Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell. Ezeket külön-külön, folyamatosan, arab számokkal számozzák, aláírással lássák el.
 •  http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/programtanacs.html [Utolsó elérés: 2016. július 26.].
 • Ha a szövegben hivatkoznak a forrásokra, ezeket az előfordulás sorrendjében közöljék, ha nem, a szerzők neve szerinti ábécérendben. A szövegben és az irodalomjegyzékben is szögletes zárójelbe tegyék a hivatkozási számokat.
 • Ha lábjegyzetben kívánnak valamit közölni, azt *-gal vagy arab számmal jelölve a közlemény végén tüntessék fel (semmi esetre sem a cikk egyes oldalainak alján).
 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva, rövid, világos mondatokba sűrítve mellékeljék (magyarul és/vagy angolul) a kézirathoz.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arcképpel, munkahellyel, beosztással. Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi, .jpg, png vagy pdf formátumú fájlra van szükség). Szükség van (elérhetőségük) e-mail címük feltüntetésére.

A szerző kijelenti, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt publikálási feltételeket tudomásul veszi és az előírásokat tartalmazó rendelkezéseket betartja.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóirat meghatározott céljaira lesznek felhasználva, azokat bizalmasan kezeljük és nem bocsájtjuk harmadik fél rendelkezésére.