Kézirat benyújtás

Bejelentkezés vagy Regisztráció a benyújtáshoz.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

Kézirat feltöltési útmutató

Kérjük szerzőinket, hogy az alábbi lista alapján ellenőrizzék a benyújtandó kéziratukat, hogy az mindenben megfelel-e a Szerzői útmutatóban szereplő elvárásoknak. Azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be az útmutatóban leírtakat, visszaküldjük a szerzőnek.

 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, sorkizárt szövegbeállítással, Word formátumban (docx), kérjük elkészíteni.

 • A szöveg legyen tagolt: cím, felvezető szöveg (absztrakt), tartalom bekezdésekkel, címekkel és alcímekkel tagolva (1. Fejezet, 1.1 Alfejezet, 1.1.1 Második szintű alfejezet).

 • Az illusztrációkra, ábrákra, táblázatokra és a kézirat mellékleteire a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni szükséges [(1. ábra), (1. táblázat), (1. melléklet)].

 • Kérjük, hogy az ábrákat megfelelő minőségben és méretben (300 dpi) .jpg, .png, .PDF vagy .tiff formátumban töltsék fel. A táblázatokat a Word táblázatszerkesztőjével készítsék el.

 • Az irodalomjegyzéket Irodalom, Irodalom és jegyzetek vagy Hivatkozások címen közölhetik a kézirat végén. Hivatkozási segédletünket itt töltheti le: PDF / Docx

 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy munkájuk lényegét rövid, világos mondatokba összefoglalva (maximum 15 sor) mellékeljék (magyarul és/vagy angolul) a kézirathoz.

 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arckép, munkahely, beosztás, email cím, ORCID). Ehhez igazolványképre vagy pár évnél nem régebbi .jpg, .png, .PDF vagy .tiff formátumú képfájlra, illetve a megfelelő elérhetőségi adatokra van szükség.

Szerzői útmutatók

Hivatkozási segédletünket itt töltheti le: PDF / Docx

A kéziratok megszerkesztésénél kérjük vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

Technikai követelmények:

 • A szövegszerkesztővel készült kéziratokat 1,5-es sortávolsággal, sorkizárt szövegbeállítással, Word formátumban (doc/docx), kérjük elkészíteni.
 • Kérjük, hogy az ábrákat és a szerzők fotóit megfelelő minőségben és méretben (300 dpi), jpg, png, PDF vagy tiff formátumban töltsék fel. A táblázatokat a Word táblázatszerkesztőjével készítsék el. Amennyiben nem saját fotót vagy ábrát használnak, kérjük tüntessék fel annak forrását.

Tartalmi követelmények:

 • A cikk címe lehetőleg rövid (maximum 100 leütés) legyen, amely szükség esetén alcímmel kiegészíthető.
 • A cím alatt következzen az ún. felvezető (absztrakt), azaz néhány olyan mondat, amely felkelti a figyelmet a téma iránt, kedvet csinál annak elolvasásához.
 • A közlemény szövege legyen bekezdésekkel és alcímekkel értelemszerűen tagolva. A címhierarchiát számozással kérjük jelölni (1. Fejezet, 1.1 Alfejezet, 1.1.1 Második szintű alfejezet).
 • A rövidítések, betűszók feloldását első előfordulásukkor közölni kell. Pl.: MTA SZTAKI (Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
 • Az illusztrációk, ábrák, táblázatok a kézirat mellékletei, melyekre a megfelelő szövegrészeknél hivatkozni kell. Ezeket külön-külön, folyamatosan, arab számokkal számozzák, leírással, címmel lássák el. pl.: (1. ábra), (1. táblázat), (1. melléklet)
 • Ha a szövegben hivatkoznak a forrásokra, ezeket vagy az előfordulás sorrendjében számozva vagy a szerzők neve szerinti ábécérendben közöljék. Számozás esetén a szövegben és az irodalomjegyzékben is szögletes zárójelbe tegyék a hivatkozási számokat ([1], [2-4]), ábécérend esetén zárójelben tüntessék fel a szövegben az adott forrást (Kovács, 2018).
 • Kérjük lábjegyzet helyett használjanak végjegyzetet, melyet a szövegben felső indexben szerkesztett arab számmal jelöljenek (példa1), a teljes listát pedig a közlemény végén tüntessék fel.
 • Az angol nyelvű tartalmi összefoglaló (rezümé) céljából kérjük, hogy mondandójuk lényegét 15 sorra korlátozva, rövid, világos mondatokba sűrítve mellékeljék (magyarul és/vagy angolul) a kézirathoz.
 • A cikk végén bemutatjuk a szerző(ke)t (arckép, munkahely, beosztás, email cím). Ehhez pár évnél nem régebbi igazolványképre, illetve a megfelelő elérhetőségi adatokra van szükség.

Figyelem! A végleges tipográfia kialakítása a szerkesztőség feladata.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóirat meghatározott céljaira lesznek felhasználva, azokat bizalmasan kezeljük és nem bocsájtjuk harmadik fél rendelkezésére.