Tájékozódás a hierarchia perifériáján

Buza Péter

Absztrakt


A magyar állami iparban hozzávetőlegesen 800 műszaki-gazdasági tanácsadó dolgozik. A besorolás körül sok a félreértés és sokszor a vállalatok is rosszul értelmezik a munkakör jellegét és lehetőségét.
A tanácsadók általában a lineáris hierarahia "határvidékén" tevékenykednek, és ez befolyásolja tájékozódási lehetőségeiket. A naprakész információ nélkülözhetetlen feltétele ennek a munkakörnek és így szervezése és az ezzel kapcsolatos gondok és problémák meghatározóak. Egy közelmúltban folytatott mélyinterjús vizsgálat - amelynek során 5 nagyvállalat, kutatóintézet műszaki gazdasági tanácsadóját, azok munkakörét, tájékozódási szokásait és véleményét tudakolta a szerző - tapasztalatait foglalja össze a tanulmány. Bár a vizsgálat semmilyen szempontból sem tekinthető reprezentatívnak, a személyek gondos kiválasztása lehetővé tesz egyfajta óvatos általánosítást.
Kiderült az elemzésből, hogy a műszaki gazdasági tanácsadó tájékozódási gyakorlatát ős annak eredményességét elsősorban személyes kapcsolatai határozzák meg,és hogy emiatt e munkakör hatékonysága szorosan összefügg a tanácsadó és vezetői közötti viszonnyal.Különös jelentősége van a tanácsadói munkában a szóbeli információcsere különböző formáinak,az értekezleteknek,konferenciáknak,konzultációknak,és személyes megbeszéléseknek. Természetesen emellett fontos teendő a dokumentációs szolgáltatások tanulmányozása. Ez utóbbi azonban csak úgy lehetséges, hogy ha ennek sikeres megválósításához a vállalatvezetés megadja a szükséges támogatást. Kiderült, hogy bár a tanácsadókra hárul az információszerzés dandárja, vezetőiknek gondoskodniuk kell arról, hogy részesüljenek a legfontosabb információkból és hogy ennek meg legyen a szervezett lehetősége. Mert csak igy van értelme ennek a munkakörnek, de így válik különösen Jelentőssé is a korszerű vállalat életében.


TárgyszavakFull Text:

PDF